Home   |  Kontaktai   |  Buveinės
Safe Infusion Therapy (LT)
 
Home >

Naudojimo sąlygos

Šiame dokumente pateikta mokslinės informacijos santrauka buvo paruošta sveikatos apsaugos srities profesionalų. Ji paremta viešųjų rekomendacijų ir literatūros analize. Šiuo dokumentu norima pristatyti dažniausius infuzinės terapijos pavojus ir gerinti sveikatos apsaugos srities darbuotojų informuotumą apie šias problemas. Kadangi šis tekstas yra santraukinis, jis apsiriboja apžvalga ir jame nėra informacijos apie įvairias vietines ligas. B. BRAUN kompanija neprisiima atsakomybės už jokias pasekmės, kilusias taikant gydomąsias intervencijas, paremtas šia apžvalga. Ypatingai, B. BRAUN kompanija neteigia ir neduoda garantijų, jog pateikta informacija yra tiksli, išsami ir naujausia. Jokiu atveju B. BRAUN kompanija ar kompanijos darbuotojai nebus atsakingi už jokią žalą, įskaitant: specialiuosius, baudinius bei pasekminius nuostolius, negalėjimą naudotis produktu, prarastas pajamas ar pelną, žalą turtui bei jo netektį, trečiųjų šalių reikalavimus ar kitą bet kokio pobūdžio žalą. Straipsniai iš išorinių šaltinių iš kurių ir į kuriuos yra pateiktos nuorodos į šį ir iš šio tinklapio buvo sukurta autorių, nesusijusių su B. BRAUN kompanija. Vien tik šie autoriai, nesusiję su B. BRAUN, yra atsakingi už informaciją, pateiktą straipsniuose į kuriuos ir iš kurių yra pateiktos nuorodos į ir iš šio tinklapio, B. BRAUN kompanija taip pat visiškai neatsako už turinio tikslumą.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.