Home   |  Kontaktai   |  Buveinės
Safe Infusion Therapy (LT)
 
Home >

Ką mano profesionalai?

Prof. Dr. Ing. Andreas Wittmannas, Vupertalio universitetas

Kokie yra į(si)dūrimų adatomis pavojai?
D240CDDF09884B38BCF3371CEE430F8F_15574

Sveikatos priežiūros darbuotojai savo darbo srityje susiduria su daugybe rizikų, ypač infekcijų, kurias sukelia į(si)dūrimai adatomis, įskaitant užterštus aštrius instrumentus. Dėl tokio sąlyčio su krauju galima užsikrėsti beveik visų žinomų ligų sukėlėjais, hepatito B arba C virusu (HBV, HCV) bei žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), kurie yra vieni iš sunkiausių ir mirtinų. Riziką užsikrėsti hepatito B virusu gali sumažinti vakcinacija ir gana efektyvios poekspozicinės profilaktikos taikymas užsikrėtus hepatitu B ir (arba) ŽIV. Tuo tarpu hepatito C viruso profilaktikai šiuo metu naudojama tik poveikio prevencija. Atsižvelgiant į skirtingus literatūros šaltinius, serokonversijos rizika dėl per kraują plintančių patogenų poveikio dažniausiai vertinama pagal gerai žinomą „30-3-0,3 taisyklę“, nors hepatito B virusas gali siekti net 100 procentų už(si)krėtimo riziką. Tačiau yra veiksmingos vakcinacijos nuo hepatito B galimybė. Mūsų atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad kiekvienas darbuotojas su į(si)dūrimų adatomis rizika susiduria maždaug kas dvejus metus, tačiau tik apie nedaugelį atvejų pranešama atsakingoms institucijoms. Dažniausiai susižalojama išmetant užterštas adatas arba tai yra netinkamo išmetimo pasekmė. Taip pat abiem rankom uždedant apsauginį gaubtelį ant panaudotos adatos, nors ši praktika jau seniai draudžiama, iki šiol į(si)dūriama adatomis.

Kaip sužinoti tikslų rizikos įvertinimą?
D240CDDF09884B38BCF3371CEE430F8F_15573

Pagal Direktyvos Nr. 2010/32/ES reikalavimus visoms veiklos rūšims, susijusioms su aštriais medicininiais instrumentais, turi būti atlikti oficialūs rizikos vertinimai. Tikslus rizikos vertinimas atliekamas atsižvelgiant į paveikto kraujo kiekį priklausomai nuo aštraus instrumento rūšies ir į(si)dūrimų dažnumą. Mažiausių priimtinų pavojų atskyrimas nuo pačių didžiausių suteikia naudingos informacijos veiksmingam tų pavojų traktavimui ir galiausiai leidžia nustatyti tinkamas priemones atsižvelgiant į skirtingų rūšių instrumentus.

Kokie yra pagrindiniai tyrimų rezultatai?
D240CDDF09884B38BCF3371CEE430F8F_15572

Infekcijos rizika iš esmės yra tikimybės funkcija, jog pacientų kraujas yra užkrėstas ir tikėtina, kad pakankamai patogenų bus perduota per adatą.
Matavimai, susiję su krauju užpildytomis tuščiavidurėmis adatomis, pvz. intraveninėmis adatomis su sparneliais ar intraveniniais kateteriais, atskleidė, kad įprastai į(si)dūrus suleidžiama maždaug 1 µl kraujo, kadangi adatos dūrio gylis turi lemiamos įtakos kraujo kiekiui. Be to, mūsų tyrimai parodė, kad adatos dydis taip pat įtakoja perduotą kraujo kiekį. Todėl didelio spindžio adatomis perduodamas didesnis kraujo kiekis.1

Kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje, infekcijos rizika, susijusi su skirtingų rūšių aštriais medicininiais instrumentais ar veikiau jų taikymo sritimi, skiriasi. Aštrūs medicininiai instrumentai pavyzdžiui, periferinių ir centrinių venų kateteriai, adatos su sparneliais kraujo ėmimui ar chirurginiai instrumentai, pavyzdžiui, skalpelio ašmenys, kelia didelį ar net mirtiną pavojų priklausomai nuo paveikto kraujo kiekio. Susižalojimų ar infekcijos rizika turi būti pašalinta arba bent jau kiek įmanoma sumažinta aprūpinant saugą užtikrinančiais aštriais instrumentais, gerinant darbo praktiką ir teikiant tinkamą mokymą, tokiu būdu užtikrinant Direktyvos Nr. 2010/32/ES laikymąsi.

Gerosios praktikos rizikos vertinimas
Kurių prevencinių priemonių reikėtų imtis?
D240CDDF09884B38BCF3371CEE430F8F_15571

Mūsų tyrimo duomenys, surinkti rizikos analizės matricoje, pagaliau leidžia sveikatos priežiūros įstaigoms imtis atitinkamų prevencinių priemonių ir elgsenos taisyklių siekiant sumažinti riziką ir apsaugoti sveikatos priežiūros darbuotojus nuo su(si)žalojimų adatomis.
Veiksmingos strategijos, padedančios kontroliuoti su(si)žalojimus ir profesines ligas, turėtų būti orientuotos į šias priemones (išvardytas pirmumo tvarka):
1. Medžiagų ar gamybos procesų keitimas iš keliančių dideli pavojų į mažiau pavojingas (-us)
2. Techniniai sprendimai, kaip sumažinti riziką
3. Inžinerinės kontrolės priemonių taikymas atskiriems darbuotojams, nuo pavojų, kurie išlieka
4. Administracinė kontrolė siekiant sumažinti kontaktą, kurio negalima kontroliuoti inžinerinėmis priemonėmis
5. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas (paskutinė gynybos linija)

Prof. Dr. Ing. Andreas Wittmannas
Vupertalio universitetas
Saugos inžinerijos, darbo medicinos, profesinės fiziologijos ir infekcijų kontrolės fakultetas

Šaltiniai:
1Wittmann, A., Kralj, N., Hofmann, F. (2004): Übertragene Blutvolumina nach Kanülenstichverletzungen – Ein Beitrag zur Risikoabschätzung nach Kanülenstichverletzungen in: Hofmann F., Reschauer G., Stößel U. (Hrsg.): Arbeitsmedizin im Gesundheitsdienst XVII. 188-191. edition FFAS, Freiburg i. Br, 2004

 

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.