Home   |  Kontaktai   |  Buveinės
Safe Infusion Therapy (LT)
 
Home > ES direktyva

 

ES Komisija rūpinasi jūsų saugumu!

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) ir Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (HOSPEEM) sudarė bendrąjį susitarimą dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos, nustatydamos šiuos parametrus:1:

Tikslas:
užkirsti kelią darbuotojų su(si)žeidimams visais aštriais medicininiais instrumentais siekiant sukurti kuo saugesnę darbo aplinką.
Taikymo sritis:
Šis susitarimas taikomas visiems ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams.
Įgyvendinimo terminas:
iki 2013 m. gegužės 11 d. ES direktyva turi būti perkelta į nacionalinę ES valstybių narių teisę.

B. BRAUN yra patikimas ES Direktyvos įgyvendinimo partneris!

Laikydamasi savo reikalavimo dalintis patirtimi B. BRAUN siekia didinti supratimą apie su(si)žeidimų aštriais instrumentais riziką visame pasaulyje. Kartu su savo klientais mes siekiame nustatyti prevencines strategijas siekdami sustiprinti sveikatos priežiūros darbuotojų saugą kiekvieną dieną. ES direktyvos dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos įgyvendinimui būtinas pokyčių diegimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Todėl B. BRAUN siekia palengvinti šį pokyčių diegimo procesą pateikdama naudingų gairių ir rekomenduotinų pavyzdžių ES Direktyvos įgyvendinimui.
 

Paspaudę bet kurią iš šių išorinių nuorodų išeisite iš šios svetainės. B. BRAUN nevaldo ir nekontroliuoja turinio arba svetainės, kurią ketinate atidaryti.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.